Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Maklumat Semasa

Home Government Ministries & Department About Brunei On-Line News Important Contacts

 

           Laman Utama>Maklumat Semasa

MAKLUMAT SEMASA

Iklan-Iklan Jawatan Kosong

Syarat -Syarat Am

 

 

Jenis Iklan Jawatan Kosong

Tarikh Pengiklanan

Tarikh Tutup

Peraturan 7(a)
[Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan
Negara Brunei Darussalam ]

12 Oktober 2011 26 Oktober 2011
06 Oktober 2011 19 Oktober 2011

Peraturan 38(a)

[Pemohon adalah dipelawa dari Pegawai dan Kakitangan dari Kementerian/Jabatan Kerajaan]

05 Oktober 2011 24 Oktober 2011

Peraturan 38(b)

[Pemohon adalah dipelawa dari Pegawai dan Kakitangan
di sesebuah
Kementerian/Jabatan berkenaan sahaja]

05 Oktober 2011 22 Oktober 2011
17 September 2011 08 Oktober 2011 &
15 Oktober 2011

 


Kembali         

 

Copyright 2010 Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. All Rights Reserved.

|| Laman Utama | Latar Belakang & Objektif | Struktur Organisasi | Bahagian & Fungsi Utama | Pengambilan Pekerjaan ||

|| Tekad Pemedulian Orang Ramai | Maklumat Semasa | Hubungi Kami | Maklum Balas | Arkib |Cari ||