SPA1
Borang SPA1 digunakan bagi pemohon yang baru pernah memohon jawatan yang diiklankan. Butir-butir peribadi disimpan kedalam komputer.

SPA2
Borang SPA2 digunakan bagi pemohon yang pernah memohon jawatan kosong dan telah mengisikan borang SPA1. Butir-butir tambahan dikemaskinikan kedalam komputer.
 

Kembali

 

Banner Utama Laman Web Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam